Array
(
)
Přednáška pro seniory | AV Institut

Přednáška pro seniory

Přednáška pro seniory

Vážení klienti,

Santé Institut společně se Santé Network, které je v rámci skupiny sítě Know-how pro lepší svět, jsme realizovali 14. 11. 2012 pro seniory bezplatný workshop na téma „První pomoc pro aktivní seniory“.

Senioři se během workshopu naučili např. jak správně přivolat pomoc, komunikaci s tísňovou linkou, specifika kolapsů, detekce vitálních funkcí, zajištění a zprůchodnění dýchacích cest, resuscitaci, polohování pacienta a mnoho dalších zajímavých informací.

Rok 2012 je vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Proto se společnost Santé Network, která je součástí sítě Know-how pro lepší svět v rámci platformy Byznys pro společnost v roce 2012, zaměřila spolu s ostatními členy sítě na vzdělávání seniorů a odbornou podporu organizací v rámci série workshopů a přednášek pod názvem Know-how pro aktivní stárnutí.

Přejeme Vám příjemné podzimní dny
Tým Santé Institut a Santé Network