Array
(
)
Memorandum diverzita 2013+ | AV Institut

Memorandum diverzita 2013+

Memorandum diverzita 2013+

Vážení klienti,

skupina Santé GROUP se připojila k významným firmám působích na území České republiky, které se rozhodly přijmout konkrétní kroky v naplňování rovných příležitostí pro ženy a muže ve svých firemních strategiích rozvoje lidských zdrojů. 
18 předních představitelů firem stvrdilo v Americkém centru svým podpisem Memorandum diverzita 2013+ o podpoře rovných příležitostí na pracovním trhu a aktivní uplatňování principu genderové vyváženosti.

Santé Institut
"Diversity without barriers"