Array
(
)
Změna názvu společnosti | AV Institut

Změna názvu společnosti

Změna názvu společnosti

Vážení obchodní partneři,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že s platností od 22. 1. 2014 došlo ke změně názvu společnosti Santé Institut s.r.o., sídlem Zelená 1990/27, 160 00 Praha 6. Nový obchodní název společnosti je AV Institut s.r.o. Ostatní skutečnosti a údaje zůstávají beze změny.
Veškerá nová obchodní korespondence, faktury, objednávky, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících a veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi, musí být od doručení této informace realizovány pod novým obchodním názvem. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste při komunikaci s naší společností používali již pouze nový obchodní název AV Institut s.r.o. a využívali novou korespondenční adresu Poděbradská 924/46b, 190 00 Praha 9

Tým AV Institut

Diversity without barriers