Array
(
)
Příprava OZP na zaměstnávání přednostně pro technické a řemeslné obory v ostravské aglomeraci | AV Institut

Příprava OZP na zaměstnávání přednostně pro technické a řemeslné obory v ostravské aglomeraci

Název projektu: Příprava OZP na zaměstnávání přednostně pro technické a řemeslné obory v ostravské aglomeraci

Registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009760


Doba realizace: od 1. 9. 2018 do 28.2.2021

Územní působnost: ITI Ostravská aglomerace

Realizátor: NRZP ČR
Partner: AV Institut s.r.o.

Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu

Hlavní cíl projektu: Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením v Ostravské aglomeraci a řeší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Do projektu bude přijato 100 OZP, které projdou vzdělávacím blokem. Následně účastníky zaměstnáme na  otevřeném trhu práce s cílem obnovení jejich pracovních návyků. Po celou dobu realizace projektu bude poskytována účastníkům poradenská činnost a podpora.