Array
(
)
Nová metodika vzdělávání a měření úspěšnosti | AV Institut

Nová metodika vzdělávání a měření úspěšnosti

Nová metodika vzdělávání a měření úspěšnosti

JAK TO DNES FUNGUJE?
⇒ Školeními se snažíme změnit, zdokonalit vlastnosti pracovníka.
⇒ Učením dovedností narážíme na existující dispozice pracovníka.
⇒ Narážíme na relativní pocity, kdy školení jsou vědomě vnímána jako přínos, ale podvědomě jako manipulace.
⇒ Je-li dovednost naučeně zvládnuta, nebývá většinou přirozená.
⇒ Pracovníci jsou pod nepřirozeným tlakem a jsou ve stresu.
⇒ Stres narušuje komunikaci uvnitř i vně firmy.
⇒ Pracovník resp. firma nevidí, neslyší, nerozumí a nekoná na trhu to, co by pro své zdraví měla.
CO  BYCHOM  POTŘEBOVALI  UMĚT?
⇒ Znát, měřit, cvičit a řídit stres, rizika a velikost rezerv.
⇒ Přizpůsobit komunikaci situaci a vedení projektů.
⇒ Maximálně využívat daných vlastností zaměstnanců a řídit stres, neboť právě stres určuje zdraví zaměstnaců a tím firmy jako celku.
MY VÍME, JAK NA TO!
Více informací zde