Array
(
)
Kodex kvality | AV Institut

Kodex kvality

Kodexem garantujeme kvalitu, kterou nabízíme svým zákazníkům.


Na prvním místě je vždy klientova spokojenost a maximalizace jeho užitku s ohledem na jeho priority.

Hlavním zájmem naší dlouhodobé spolupráce je komplexní vyřešení všech přání klienta na základě jejich podrobné analýzy.

Tvorba každého projektu vyžaduje koncepční a inteligentní přístup, jen tak nalezneme optimální řešení.


Profesionální přístup AV Institut
chováme se profesionálně a zodpovědně vůči svým zákazníkům, zaměstnancům, spolupracovníkům a partnerům
důsledně praktikujeme didaktické zásady vzdělávání, jako jsou motivace, komplexní rozvoj, vědeckost, spojení teorie s praxí, přiměřenost, názornost, systematičnost, zpětná vazba
všem partnerům při plnění jejich požadavků vycházíme vstříc a vždy dodržujeme psané i nepsané dohody
pravidelně zjišťuje spokojenost svých klientů
organizace projektů je nastavena tak, aby klientům maximálně šetřila čas, práci a investice
klient je vždy seznámen s obchodními podmínkami a transparentní cenou
projekty jsou vždy doslova ušity na míru konkrétnímu klientovi podle zadání, z následných analýz a odpovídají optimálnímu řešení dle požadavků klienta


Vzdělání odborníků AV Institut
všichni odborníci mají praxi v oboru, dlouhodobé praktické zkušenosti a procházejí neustálým rozvojem 
své odborníky dlouhodobě vzděláváme a poskytuje jim odpovídající zázemí pro další systematický rozvoj jejich kvalifikace
pravidelně dáváve odborníkům zpětnou vazbu

Vlastní metodika AV Institut
máme definovanou vlastní metodiku zaručující kvalitu projektu
dozorujeme a rozvíjíme své specifické projekty pod supervizí nejlepších odborníků z praxe
projekty mají dle svého typu stanoven jasný plán vytvořený metodikem
projekty mají svého identického zodpovědného manažera


Průhledné reference AV Institut
na svých webových stránkách veřejně prezentujeme reference svých zákazníků s jejich souhlasem
na vyžádání rádi poskytneme kontakty na konkrétní firemní zákazníky, kteří mohou podat relevantní reference

Kvalita služeb není pro společnost AV Institut stav, ale proces neustálého zdokonalování. Klient a jeho nároky a požadavky jsou impulsem pro neustálé zdokonalování postupů a metod uplatňovaných ve společnosti.

Společnost AV Institut se zavázala poskytovat klientům dokonalý servis. Na to je potřebné velké množství důvěry klientů. Tato důvěra může existovat a prohlubovat se jen, jakmile se služby společnosti AV Institut projeví nejvyšším stupněm serióznosti, spolehlivosti, důvěryhodnosti a profesionálních schopností.